Η Anthea’s πιστοποιήθηκε με το ISO 22000:2005

Η Anthea’s πιστοποιήθηκε με το ISO 22000:2005

Η Anthea’s πάντα πιστή στην επιθυμία για ένα πιο υγιεινό και φυσικό τρόπο ζωής, δίνει μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας και ορθής υγιεινής των εγκαταστάσεων μας!

Με μεγάλη μας χαρά και περηφάνια σας ανακοινώνουμε ότι πιστοποηθήκαμε σαν επιχείρηση με το ISO 22000:2005. ‘Ενα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρότυπο εκδόθηκε το 2005 από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων. Τα σημαντικότερα οφέλη από την πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 διεθνώς είναι:

  • Η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
  • Η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων
  • Η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών
  • Η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων
  • Το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης
  • Η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το γραφείο “Τύρβη Μελετητική-Συμβουλευτική” στη Σύρο και τον Γιάννη Τσουμπρή για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων μας!

ANTHEA IKE-22000-GR

 

FacebookTwitterPrintFriendly